تمرینات سبزقبایان در کیش

گزارش تصویری تمرینات سبزقبایان در کیش در تاریخ ۱۵ دی ماه ۹۷