آخرین تمرین تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در مشهد مقدس

گزارش تصویری آخرین تمرین تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در مشهد مقدس قبل از دیدار با پدیده مشهد