بختیار حسین زاده
تاریخ و محل تولد :
سمت : آنالیزور
مدت قرارداد :